OM SIDEN

Fritidstilbud.no er et samarbeid mellom Kongsvingerregionens seks kommuner; Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Sør-Odal og Nord-Odal.

Siden skal vise hvilke organiserte fritidstilbud som finnes i kommunene og målet med oversikten er at alle innbyggerne i regionen kan finne noe de ønsker å bruke fritiden sin på.

Flere av regionens kommuner har gjennomført AlleMed dugnad (http://www.allemed.no/). Gjennom disse dugnadene kom det tydelig frem at det er et behov for å synliggjøre alle fritidstilbudene på en nettside og gjøre dette kjent for innbyggerne.

Siden administreres av Regionrådet for Kongsvingerregionen, ved Rådgiver i frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet, Ingunn Fossmellem. I tillegg har en person fra kulturavdelingen i hver kommune fått opplæring i bruk og redigering av siden.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ingunn.fossmellem@kongsvinger.kommune.no

Fritidstilbud.no har mottatt støtte fra Hedmark Fylkeskommune.