Få personer har formet det moderne Norge mer enn Hans Nielsen Hauge. Men mange vet lite om hva han bidro med. I dette foredraget forteller Alv Magnus om sider ved Hauge og hans samtid som andre har en tendens til å overse. Magnus forteller Hauges historie med engasjement og innlevelse, og viser hvorfor Hans Nielsen Hauge var og er viktig for norsk samfunns- og kirkeliv.

Hans Nielsen Hauge var norsk lekpredikant, og tilhengerne hans ble kalt haugianere. Bevegelsen ble grunnlagt i perioden 1796-1804, da Hauge drev omfattende aktivitet i store deler av landet.

Om foredragsholderen:
Alv Magnus har magistergrad i religionssosiologi fra Universitetet i Oslo der hans studier av Haugevekkelsen og dens virkninger på det norske samfunnet munnet ut i en større avhandling. Alv Magnus har også skrevet boken «Hans Nielsen Hauge – mannen som forandret Norge».

Bilde: «Haugianerne» av Adolph Tidemand

Hans Nielsen Hauges betydning for landet vårt

Dato

20. november 2021
Utløpt!

Tid

17:00