Velkommen til åpning av lesekiosk i Herdahlsparken!
 
Thea Paulsrud spiller og medlemmer av skrivegruppa Skriveglede1212 bidrar med egenskrevne tekster.
 
Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker for å gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig.

Åpning av lesekiosk i Herdahlsparken

Dato

25. november 2021
Utløpt!

Tid

19:00 - 20:00